5 دلیلی که زبان انگلیسی بین المللی شد

5 دلیلی که زبان انگلیسی بین المللی شد

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا انگلیسی زبان بین المللی شده است و چه اتفاقی برای آن افتاده ؟  حدس زده اید که شروع آن تجارت انگلیس در ابعاد جهانی است ؟ چرا تمام کتاب های زبان اصلی مرجه می باشند ؟  و چرا همه آن را پذیرفته اند یا آیا قابل تغییر است ؟ با سایت e-bookfa باشید

ادامه مطلب